Bokningsvillkor för Laponia Adventures - Laponia Adventures

Bokningsvillkor

Här hittar du bokningsvillkor som gäller för bokningar gjorda med Laponia Adventures. Bokningsvillkoren skiljer sig något mellan flerdagsturer, dagsturer och utrustning.

Corona pandemin har tvingat oss alla att tänka om och anpassa oss. På Laponia Adventures vill vi att du ska känna dig trygg när du bokar och reser med oss. Om några regler, lagar eller rekommendationer hindrar dig från att resa till vår destination kan du avboka din tur eller aktivitet fram till två veckor innan den början och få full återbetalning.
Läs mer >>

Bokningsvillkor flerdagstur

En flerdagarstur sträcker sig över en natt eller mer. Det kan exempelvis vara en skidtur eller vandring i fjällen men även en upplevelsevecka i Jokkmokk.

Bokningsvillkor - flerdagarstur

Detta dokument gäller för alla bokningar som görs direkt till företaget Laponia Adventures Sweden AB med organisationsnumret 16559098 – 2996. Laponia Adventures Sweden AB kommer hädanefter refereras till som vi, alternativt Laponia Adventures. Alla arrangemang som sträcker sig över mer än en dag kommer hädanefter att refereras till som turer. Med ankomst avses nedan den tidpunkt som gästen enligt arrangemanget ska träffa guiden/värden vid startplatsen för turen.

1 Bokning och betalning

I samband med att du bokar din tur betalar du en bokningsavgift på 20% av priset för turen. Så snart vi har mottagit din bokningsavgift skickar vi dig en bokningsbekräftelse via e-post. Om vi inte har mottagit bokningsavgiften inom 7 dagar från bokningstillfället avbokas bokningen automatiskt.

För att betala resterande del av priset för turen kommer du få en betalningslänk via e-post 14 dagar innan turen startar. Betalningen ska vara gjort senast 7 dagar innan ankomst. All betalning kan ske via kort eller banköverföring.

2 Avbokningar

2.1 Avbokning av kund
OBS SÄRSKILDA BOKNINGSVILLKOR UNDER CORONA-PANDEMIN
– Om några regler, lagar eller rekommendationer hindrar dig från att resa till vår destination kan du avboka din tur eller aktivitet fram till två veckor innan den börjar och få full återbetalning.

För övrigt återbetalar dig enligt följande villkor:

 • Avbokningar från att du får din bokningsbekräftelse till 61 dagar före ankomst debiteras 20% av den totala kostnaden för turen.
 • Avbokningar från 60 dagar till 31 dagar före ankomst debiteras 50% av den totala kostnaden för turen.
 • Avbokningar från 30 dagar till 15 dagar före ankomst debiteras 75% av den totala kostnaden för turen.
 • Avbokningar 14 dagar före ankomst eller senare debiteras 100% av den totala kostnaden för turen.

Alla avbokningar ska göras via e-post.

2.2 Avbokning av Laponia Adventures
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en tur på grund av lågt intresse fram till 30 dagar före aktiviteten påbörjas. Om vi ​​väljer att ställa in aktiviteten betalar vi tillbaka det gästen erlagt för turen. Därutöver har gästen inte någon ersättning i anledning av den inställda turen.

3 Ändra din bokning

Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig om du vill ändra din bokning men kan inte garantera att vi kommer att lyckas. Begäran om ändring måste ske via e-post.

4 Övrig information

Friluftsaktiviteter är beroende av aktuella väderförhållanden. Trots att vi genomför våra turer under årets mest fördelaktiga period, kan vi bli tvungna att anpassa rutten till väder, vatten- och snöförhållanden samt förutsättningarna för de lokala renskötarna. Vi ber dig därför att vara beredd på eventuella förändringar i programmet. Om vi ​​inte kan erbjuda en viss tur på grund av oförutsedda förutsättningar, kommer vi att erbjuda en liknande tur eller betala tillbaka det du erlagt till Laponia Adventures för turen. Därutöver har gästen inte rätt till någon ersättning i anledning av den inställda turen. Observera att ändringar kan komma att ske med kort varsel.

All information som tillhandahålls på webbplatsen är, enligt vår kännedom, korrekt vid tidpunkten för publicering. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar som är väsentliga för er upplevelse av er semester.

5 Dina skyldigheter som gäst/besökare
 • Att du noggrant kontrollerar din bokningsbekräftelseför att säkerställa att alla datum och produkter bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så snart som möjligt för att korrigera eventuella missförstånd.
 • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifternär du bokar.
 • Att du förser oss med korrekt informationangående ålder, nationalitet, kontaktperson vid olycka, hälsotillstånd, allergier och storlek (om aktuellt) för alla deltagare vid bokningen.
 • Att du följ regler och instruktionersom gäller för användning av boende, transporter, aktiviteter etc. Du ansvarar för eventuella skador som ditt beteende orsakar.
Bokningsvillkor dagstur

En dagstur är normalt 3-5 timmar men kan också vara så lång som 12 timmar. En dagstur inkluderar inte not boende.

Bokningsvillkor - dagsturer

Detta dokument gäller för alla bokningar som görs direkt till företaget Laponia Adventures Sweden AB med organisationsnumret 16559098 – 2996. Laponia Adventures Sweden AB kommer hädanefter refereras till som vi alternativt Laponia Adventures. Alla dagsturer kommer hädanefter att refereras till som aktiviteter. Med ankomst avses nedan den tidpunkt som gästen enligt arrangemanget ska träffa sin guide på startplatsen enligt programmet.

1 Bokning och betalning

I samband med att du bokar din aktivitet betalar du 100% av priset för aktivitet. Betalningen kan ske via kort eller banköverföring.

2 Avbokningar

OBS SÄRSKILDA BOKNINGSVILLKOR UNDER CORONA-PANDEMIN
– Om några regler, lagar eller rekommendationer hindrar dig från att resa till vår destination kan du avboka din tur eller aktivitet fram till två veckor innan den börjar och få full återbetalning.

För övrigt återbetalar dig enligt följande villkor:

 • Avbokningar från att du får din bokningsbekräftelse till 31 dagar före ankomst debiteras 20% av den totala kostnaden för turen.
 • Avbokningar från 30 dagar till 15 dagar före ankomst debiteras 50% av den totala kostnaden för turen.
 • Avbokningar från 14 dagar till 8 dagar före ankomst debiteras 75% av den totala kostnaden för turen.
 • Avbokningar 7 dagar före ankomst eller senare debiteras 100% av den totala kostnaden för turen.

Alla avbokningar ska göras via e-post.

3 Ändra din bokning

Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig om du vill ändra din bokning men kan inte garantera att vi kommer att lyckas. Begäran om ändring måste ske via e-post.

4 Övrig information

Friluftsaktiviteter är beroende av aktuella väderförhållanden. Trots att vi genomför våra turer under årets mest fördelaktiga perioder, kan vi bli tvungna att anpassa rutten till väder, vatten- och snöförhållanden samt förutsättningarna för de lokala renskötarna. Vi ber dig därför att vara beredda på eventuella förändringar i programmet. Om vi ​​inte kan erbjuda en viss tur på grund av oförutsedda förutsättningar, kommer vi att erbjuda en liknande tur eller betala tillbaka det du erlagt Laponia Adventures för aktiviteten. Därutöver har gästen inte rätt till någon ersättning i anledning av den inställda aktiviteten. Observera att ändringar kan komma att ske med kort varsel.

All information som tillhandahålls på webbplatsen är, enligt vår kännedom, korrekt vid tidpunkten för publicering. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar som är väsentliga för er upplevelse av er semester.

5 Dina skyldigheter som gäst/besökare
 • Att du noggrant kontrollerar din bokningsbekräftelseför att säkerställa att alla datum, tider och produkter bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så snart som möjligt för att korrigera eventuella missförstånd.
 • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifternär du bokar.
 • Att du förser oss med korrekt informationangående ålder, kön, nationalitet, kontaktperson vid olycka, hälsotillstånd, allergier och storlek (om aktuellt) för alla deltagare vid bokningen.
 • Att du följ regler och instruktionersom gäller för användning av boende, transporter, aktiviteter etc. Du ansvarar för eventuella skador som ditt eller ditt företags beteende orsakar.
Bokningsvillkor uthyrning

Utrustning kan hyras från en dag och upp till en vecka och mer. Vi har inriktat oss mot utrustning som passar vårt nordiska klimat.

Bokningsvillkor - uthyrning

Detta dokument gäller för alla bokningar som görs direkt till företaget Laponia Adventures Sweden AB med organisationsnumret 16559098 – 2996. Laponia Adventures Sweden AB kommer hädanefter refereras till som vi. All uthyrning av utrustning kommer hädanefter att refereras till som utrustning.

1 Bokning och betalning

Detta dokument gäller för alla bokningar som görs direkt till företaget Laponia Adventures Sweden AB med organisationsnumret 16559098 – 2996. Laponia Adventures Sweden AB kommer hädanefter refereras till som vi, alternativt Laponia Adventures. All uthyrning av utrustning kommer hädanefter att refereras till som utrustning. Med ankomst avses nedan den tidpunkt som gästen hämtar upp utrustningen.

2 Avbokningar

Alla avbokningar ska göras via e-post. Vi återbetalar dig enligt följande villkor:

 • Avbokningar från att du får din bokningsbekräftelse till 31 dagarföre ankomst debiteras 20% av den totala kostnaden för utrustningen.
 • Avbokningar från 30 dagartill 15 dagar före ankomst debiteras 50% av den totala kostnaden för utrustningen.
 • Avbokningar från 14 dagartill 8 dagar före ankomst debiteras 75% av den totala kostnaden för utrustningen.
 • Avbokningar 7 dagarför ankomst eller senare debiteras 100% av den totala kostnaden för utrustningen.
3 Ändra din bokning

Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig om du vill ändra din bokning men kan inte garantera att vi kommer att lyckas. Begäran om ändring måste ske via e-post. Om utrustningen hämtas sent eller återlämnas tidigt har inte gästen rätt till någon återbetalning.

4 Övrig information

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller försena leverans av utrustning om väderförhållandena utgör en oförutsedd risk för våra chaufförer.

All information som tillhandahålls på webbplatsen är, enligt vår kännedom, korrekt vid tidpunkten för publicering. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar som är väsentliga för er upplevelse av er semester.

5 Dina skyldigheter som gäst/besökare
 • Att du noggrant kontrollerar din bokningsbekräftelse för att säkerställa att alla datum, tider och produkter bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så snart som möjligt för att korrigera eventuella missförstånd.
 • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifter när du bokar.
 • Att du förstår hur utrustningen du hyrt fungerar och att den är lämplig för din planerade aktivitet.
 • Att återlämna utrustningen i samma skick som när den hämtades ut. Är skadorna på utrustningen utöver normal förslitning när den återlämnas är kunden skyldig att betala en rimlig ersättning för skadan.
 • Att du använder nödsändare och satellittelefoner med försiktighet. Du kommer att faktureras eventuella kostnader för onödiga räddningsaktioner.

Har du några frågor om våra bokningsvillkor? Kontakta oss

Laponia Adventures Sweden AB
Box 147
SE-962 24 Jokkmokk, Sweden
info@laponiaadventures.com

Phone
Mirja +46 70-547 97 10
Christian +46 70-260 05 37

Visiting address
Skabrams industriområde
962 99 Jokkmokk

Rajdvägen 28
982 36 Gällivare

X