Bokningsvillkor - Laponia Adventures Sweden AB

Bokningsvillkor

Flerdagstur

En flerdagarstur sträcker sig över en natt eller mer. Det kan exempelvis vara en skidtur eller vandring i fjällen men även en upplevelsevecka i Jokkmokk.

Bokningsvillkor - flerdagarstur

Detta dokument gäller för alla bokningar som görs direkt till företaget Laponia Adventures Sweden AB med organisationsnumret 16559098 – 2996. Laponia Adventures Sweden AB kommer hädanefter refereras till som vi. Alla arrangemang som sträcker sig över mer än en dag kommer hädanefter att refereras till som turer.

1 Bokning och betalning

I samband med att du bokar din tur betalar du en bokningsavgift på 20%. Så snart vi har mottagit din bokningsavgift skickar vi dig en bokningsbekräftelse via e-post. Om vi inte har mottagit bokningsavgiften inom 7 dagar från bokningstillfället avbokas bokningen automatiskt.

För att betala resterande summa kommer du få en betalningslänk via mail 14 dagarinnan turen startar. Betalningen ska vara gjort senast 7 dagarinnan ankomst. All betalning kan ske via kort eller banköverföring.

2 Preliminärbokningar

Beroende på bokningsläget kan vi vid vissa tillfällenpreliminärbokningar.

3 Avbokningar

3.1 Avbokning av kund
Alla avbokningar ska göras via e-post och måste göras så snart som orsaken uppstår. Vi återbetalar dig enligt följande villkor:

 • Avbokningar från att du får din bokningsbekräftelse till 61 dagarföre ankomst debiteras 20% av den totala kostnaden för bokningen.
 • Avbokningar från 60 dagartill 31 dagar före ankomst debiteras 50% av den totala kostnaden för bokningen.
 • Avbokningar från 30 dagartill 15 dagar före ankomst debiteras 75% av den totala kostnaden för bokningen.
 • Avbokningar 14 dagarföre ankomst eller senare debiteras 100% av den totala kostnaden för bokningen.

3.2 Avbokning av Laponia Adventures
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en tur på grund av lågt intresse fram till 30 dagar före aktiviteten påbörjas. Om vi ​​väljer att ställa in aktiviteten betalar vi tillbaka bokningsavgiften.

4 Ändra din bokning

Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig om du vill ändra din bokning men kan inte garantera att vi kommer att lyckas. Begäran om ändring måste ske via e-post. Inga förändringar kan göras efter att turen har startat.

5 Övrig information

Friluftsaktiviteter är beroende av aktuella väderförhållanden. Trots att vi genomför våra turer under årets mest fördelaktiga period, kan vi bli tvungna att anpassa rutten till väder, vatten- och snöförhållanden samt förutsättningarna för de lokala renskötarna. Vi ber dig därför att vara beredda på eventuella förändringar i programmet. Om vi ​​inte kan erbjuda en viss tur på grund av oförutsedda förutsättningar, kommer vi att erbjuda en liknande tur eller betala tillbaka hela din inbetalda summa. Observera att ändringar kan komma att ske med kort varsel.

All information som tillhandahålls på webbplatsen är, enligt vår kännedom, korrekt vid tidpunkten för publicering. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar som är väsentliga för er upplevelse av er semester.

6 Dina skyldigheter som gäst/besökare
 • Att du noggrant kontrollerar din bokningsbekräftelseför att säkerställa att alla datum och produkter bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så snart som möjligt för att korrigera eventuella missförstånd.
 • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifternär du bokar.
 • Att du förser oss med korrekt informationangående ålder, nationalitet, kontaktperson vid olycka, hälsotillstånd, allergier och storlek (om aktuellt) för alla deltagare vid bokningen.
 • Att du följ regler och instruktionersom gäller för användning av boende, transporter, aktiviteter etc. Du ansvarar för eventuella skador som ditt beteende orsakar.
7 Force majeure

Force majeure betyder ovanliga, oförutsägbara och oundvikliga händelser som ligger utanför vår kontroll och som förhindrar att kontraktet uppfylls. Händelser som vi rimligtvis inte kunde ha förutsett och därför inte kunde undvika eller förhindra. Detta inkluderar men är inte begränsat till krig, hot om krig, upplopp, strejk, myndighetsåtgärder, terrorhandlingar, naturkatastrofer, brand, svåra väderförhållanden, översvämningar, tekniska problem, avbrott i IT-infrastruktur (inklusive men inte begränsat till vår webbplats). Under dessa förhållanden är vi fria från ansvar eller andra konsekvenser.

Dagstur

En dagstur är normalt 3-5 timmar men kan också vara så lång som 12 timmar. En dagstur inkluderar inte not boende.

Bokningsvillkor - dagsturer

Detta dokument gäller för alla bokningar som görs direkt till företaget Laponia Adventures Sweden AB med organisationsnumret 16559098 – 2996. Laponia Adventures Sweden AB kommer hädanefter refereras till som vi. Alla dagsturer kommer hädanefter att refereras till som aktiviteter.

1 Bokning och betalning

I samband med att du bokar din aktivitet betalar du hela beloppet. All betalning kan ske via kort eller banköverföring.

2 Preliminärbokningar

Beroende på bokningsläget kan vi vid vissa tillfällenpreliminärbokningar.

3 Avbokningar

Alla avbokningar ska göras via e-post och måste göras så snart som orsaken uppstår. Vi återbetalar dig enligt följande villkor:

 • Avbokningar från att du får din bokningsbekräftelse till 31 dagarföre ankomst debiteras 20% av den totala kostnaden för bokningen.
 • Avbokningar från 30 dagartill 15 dagar före ankomst debiteras 50% av den totala kostnaden för bokningen.
 • Avbokningar från 14 dagartill 8 dagar före ankomst debiteras 75% av den totala kostnaden för bokningen.
 • Avbokningar 7 dagarför ankomst eller senare debiteras 100% av den totala kostnaden för bokningen.
4 Ändra din bokning

Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig om du vill ändra din bokning men kan inte garantera att vi kommer att lyckas. Begäran om ändring måste ske via e-post. Inga förändringar kan göras efter att turen har startat eller tjänsten har levererats.

5 Övrig information

Friluftsaktiviteter är beroende av aktuella väderförhållanden. Trots att vi genomför våra turer under årets mest fördelaktiga perioder, kan vi bli tvungna att anpassa rutten till väder, vatten- och snöförhållanden samt förutsättningarna för de lokala renskötarna. Vi ber dig därför att vara beredda på eventuella förändringar i programmet. Om vi ​​inte kan erbjuda en viss tur på grund av oförutsedda förutsättningar, kommer vi att erbjuda en liknande tur eller betala tillbaka hela din inbetalda summa. Observera att ändringar kan komma att ske med kort varsel.

All information som tillhandahålls på webbplatsen är, enligt vår kännedom, korrekt vid tidpunkten för publicering. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar som är väsentliga för er upplevelse av er semester.

6 Dina skyldigheter som gäst/besökare
 • Att du noggrant kontrollerar din bokningsbekräftelseför att säkerställa att alla datum, tider och produkter bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så snart som möjligt för att korrigera eventuella missförstånd.
 • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifternär du bokar.
 • Att du förser oss med korrekt informationangående ålder, kön, nationalitet, kontaktperson vid olycka, hälsotillstånd, allergier och storlek (om aktuellt) för alla deltagare vid bokningen.
 • Att du följ regler och instruktionersom gäller för användning av boende, transporter, aktiviteter etc. Du ansvarar för eventuella skador som ditt eller ditt företags beteende orsakar.
Force majeure

Force majeure betyder ovanliga, oförutsägbara och oundvikliga händelser som ligger utanför vår kontroll och som förhindrar att kontraktet uppfylls. Händelser som vi rimligtvis inte kunde ha förutsett och därför inte kunde undvika eller förhindra. Detta inkluderar men är inte begränsat till krig, hot om krig, upplopp, strejk, myndighetsåtgärder, terrorhandlingar, naturkatastrofer, brand, svåra väderförhållanden, översvämningar, tekniska problem, avbrott i IT-infrastruktur (inklusive men inte begränsat till vår webbplats). Under dessa förhållanden är vi fria från ansvar eller andra konsekvenser.

Uthyrning

Utrustning kan hyras från en dag och upp till en vecka och mer. Vi har inriktat oss mot utrustning som passar vårt nordiska klimat.

Bokningsvillkor - uthyrning

Detta dokument gäller för alla bokningar som görs direkt till företaget Laponia Adventures Sweden AB med organisationsnumret 16559098 – 2996. Laponia Adventures Sweden AB kommer hädanefter refereras till som vi. All uthyrning av utrustning kommer hädanefter att refereras till som utrustning.

1 Bokning och betalning

I samband med att du bokar din utrustning kommer vi att kontrollera tillgängligheten och skicka ut en bokningsbekräftelse alternativt meddela att produkten inte finns i rätt storlek etc. Om bokningen har godkänts skickar vi sedan en betalningslänk till din email. Alla betalningar kan göras med kort eller banköverföring.

2 Preliminärbokningar

Beroende på bokningsläget kan vi vid vissa tillfällenpreliminärbokningar.

3 Avbokningar

Alla avbokningar ska göras via e-post och måste göras så snart som orsaken uppstår. Vi återbetalar dig enligt följande villkor:

 • Avbokningar från att du får din bokningsbekräftelse till 31 dagarföre ankomst debiteras 20% av den totala kostnaden för bokningen.
 • Avbokningar från 30 dagartill 15 dagar före ankomst debiteras 50% av den totala kostnaden för bokningen.
 • Avbokningar från 14 dagartill 8 dagar före ankomst debiteras 75% av den totala kostnaden för bokningen.
 • Avbokningar 7 dagarför ankomst eller senare debiteras 100% av den totala kostnaden för bokningen.
4 Ändra din bokning

Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig om du vill ändra din bokning men kan inte garantera att vi kommer att lyckas. Begäran om ändring måste ske via e-post. Inga förändringar kan göras efter att turen har startat eller tjänsten har levererats.

5 Övrig information

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller försena leverans av utrustning om väderförhållandenautgör en oförutsedd riskför våra chaufförer.

All information som tillhandahålls på webbplatsen är, enligt vår kännedom, korrekt vid tidpunkten för publicering. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar som är väsentliga för er upplevelse av er semester.

6 Dina skyldigheter som gäst/besökare
 • Att du noggrant kontrollerar din bokningsbekräftelseför att säkerställa att alla datum, tider och produkter bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så snart som möjligt för att korrigera eventuella missförstånd.
 • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifternär du bokar.
 • Att du förstår hur utrustningen du hyrt fungeraroch att den är lämplig för din planerade aktivitet.
 • Att återlämna utrustningen i sammaskicksom när den hämtades ut. Är skadorna på utrustningen utöver normal förslitning när den återlämnas är kunden skyldig att betala en rimlig ersättning för skadan.
 • Att du använder nödsändare och satellittelefoner med försiktighet. Du kommer att faktureras eventuella kostnader för onödiga räddningsaktioner.
7 Force majeure

Force majeure betyder ovanliga, oförutsägbara och oundvikliga händelser som ligger utanför vår kontroll och som förhindrar att kontraktet uppfylls. Händelser som vi rimligtvis inte kunde ha förutsett och därför inte kunde undvika eller förhindra. Detta inkluderar men är inte begränsat till krig, hot om krig, upplopp, strejk, myndighetsåtgärder, terrorhandlingar, naturkatastrofer, brand, svåra väderförhållanden, översvämningar, tekniska problem, avbrott i IT-infrastruktur (inklusive men inte begränsat till vår webbplats). Under dessa förhållanden är vi fria från ansvar eller andra konsekvenser.

Laponia Adventures Sweden AB
Box 147
SE-962 24 Jokkmokk, Sweden
info@laponiaadventures.com

Phone
Mirja +46 70-547 97 10
Christian +46 70-260 05 37

Visiting address
Skabrams industriområde
962 99 Jokkmokk

Rajdvägen 28
982 36 Gällivare

X