Bokningsvillkor - Laponia Adventures Sweden AB

Bokningsvillkor

Detta dokument gäller för alla bokningar som görs direkt till företaget Laponia Adventures Sweden AB med organisationsnumret 16559098 – 2996. Laponia Adventures Sweden AB kommer hädanefter refereras till som vi. Alla turer, expeditioner, holidays, retreater och dagsturer kommer hädanefter att refereras till som turer eller aktiviteter. All uthyrning av utrustning eller outdoor support kommer refereras till som tjänster.

1 Bokning och betalning

1.1 Flerdagarsturer
När du bokar en tur eller tjänst kommer du att bli ombedd att betala en bokningsavgift på 20%. Så snart vi har mottagit din bokningsavgift skickar vi dig en bokningsbekräftelse via e-post. Om vi inte har mottagit bokningsavgiften inom 7 dagar från bokningstillfället avbokas bokningen automatiskt. Bokningsavgiften kan betalas med kort, banköverföring eller swish. Resterande belopp ska vara betalt senast 5 dagar före turen börjar.
1.2 Dagsturer och tjänster
För dagsturer och tjänster kommer du att bli ombedd att betala hela summan i samband med bokning. Betalning kan ske med kort, banköverföring eller swish. Undantag kan göras om du bokar en tjänst med en total kostnad på mer än 8000kr

2 Preliminärbokningar

Preliminärbokningar kan accepteras men vi kan inte garantera att det är möjligt.

3 Avbokningar

3.1 Avbokning av kund
Alla avbokningar ska göras via e-post och måste göras så snart som orsaken uppstår. Vi återbetalar dig enligt följande villkor:

 • Avbokningar från att du får din bokningsbekräftelse till 61 dagar före ankomst/leverans av tjänst debiteras 20% av den totala kostnaden för bokningen.
 • Avbokningar från 60 dagar till 31 dagar före ankomst/leverans av tjänsten debiteras 50% av den totala kostnaden för bokningen.
 • Avbokningar från 30 dagar till 15 dagar före ankomst/leverans av tjänsten debiteras 75% av den totala kostnaden för bokningen.
 • Avbokningar 14 dagar eller senare före ankomst/leverans av tjänsten debiteras 100% av den totala kostnaden för bokningen.

3.2 Avbokning av Laponia Adventures
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en tur på grund av lågt intresse fram till 30 dagar före aktiviteten påbörjas. Om vi ​​väljer att ställa in aktiviteten betalar vi tillbaka din bokningsavgiften. Om din aktivitet avbryts senare än 30 dagar innan aktiviteten startar, täcker vi din kostnad för flyg- eller tågbiljetter från din hemort till platsen där din aktivitet startar.

4 Avbokning på grund av sjukdom/oförutsedd händelse

På grund av oförutsedda omständigheter är det möjligt att avboka din tur eller service med Laponia Adventures med en återbetalning upp till 80% av det totala beloppet. Inga återbetalningar kan däremot göras efter att du har startat din tur eller fått din tjänst levererad.
Med oförutsedda omständigheter hänvisar vi till:

 • Bedrägeri, sjukdom eller en allvarlig olycka som drabbade dig, ditt resesällskap, make/maka, sambo, din eller din partners föräldrar, barn eller syskon.
 • Oförutsedd och allvarlig händelse utanför din kontroll, till exempel en omfattande brand eller översvämning i ditt hem.

Du måste kunna verifiera orsaken till att du inte kan fullfölja ditt kontrakt med ett intyg från en läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Ett läkarintyg måste innehålla en diagnos, datumet för ditt första besök och anledningen till varför du förhindras att resa.

5 Ändra din bokning

Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig om du vill ändra din bokning men kan inte garantera att vi kommer att lyckas. Begäran om ändring måste ske via e-post. Inga förändringar kan göras efter att turen har startat eller tjänsten har levererats.

6 Övrig information

Friluftsaktiviteter är beroende av aktuella väderförhållanden. Trots att vi genomför våra turer under årets mest fördelaktiga perioder, kan vi bli tvungna att anpassa rutten till väder-, vatten- och snöförhållanden samt förutsättningarna för de lokala renskötarna. Vi ber dig därför att vara beredda på eventuella förändringar i programmet. Om vi ​​inte kan erbjuda en viss tur på grund av oförutsedda förutsättningar, kommer vi att erbjuda en liknande tur eller betala tillbaka hela din inbetalda summa. Observera att ändringar kan komma att ske med kort varsel. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller fördröja transporter eller leveranser av utrustning om väderförhållanden är sådana att det medför en oförutsedd risk för dig, våra chafförer eller våra guider.

All information som tillhandahålls på webbplatsen är, enligt vår kännedom, korrekt vid tidpunkten för publicering. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar som är väsentliga för er upplevelse av er semester.

7 Dina skyldigheter som gäst/besökare
 • Att du noggrant kontrollerar din bokningsbekräftelse för att säkerställa att alla datum/tider och produkter/tjänster bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så snart som möjligt för att korrigera eventuella missförstånd.
 • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifter när du bokar.

7.1 På våra turer

 • Att du förser oss med korrekt information angående ålder, kön, nationalitet, kontaktperson vid olycka, hälsotillstånd, allergier och storlek (om aktuellt) för alla deltagare vid bokningen.
 • Att du följ regler och instruktioner som gäller för användning av boende, transporter, aktiviteter etc. Du ansvarar för eventuella skador som ditt eller ditt företags beteende orsakar.

7.2 Vid hyra av utrustning

 • Att du förstår hur utrustningen du hyrt fungerar och att den är lämplig för din planerade aktivitet.
 • Att du säkerställer att utrustningen är i gott skick och att du lämnar tillbaka den i samma skick. Du kommer att faktureras för eventuella förluster av utrustning eller skador som inte är orsakade av normalt slitage.
 • Att du använder nödsändare och satellittelefoner med försiktighet. Du kommer att faktureras eventuella kostnader för onödiga räddningsaktioner.

7.3 För outdoor support

 • Att förse oss med korrekt information om fysisk kondition och tidigare erfarenhet av fjällen.
 • Att komma i tid till transporter och följa regler och instruktioner som förklaras av chauffören.
8 Force majeure

Force majeure betyder ovanliga, oförutsägbara och oundvikliga händelser som ligger utanför vår kontroll och som förhindrar att kontraktet uppfylls. Händelser som vi rimligtvis inte kunde ha förutsett och därför inte kunde undvika eller förhindra. Detta inkluderar men är inte begränsat till krig, hot om krig, upplopp, strejk, myndighetsåtgärder, terrorhandlingar, naturkatastrofer, brand, svåra väderförhållanden, översvämningar, tekniska problem, avbrott i IT-infrastruktur (inklusive men inte begränsat till vår webbplats). Under dessa förhållanden är vi fria från ansvar eller andra konsekvenser.

9 Kan komma att ändras

Vi förbehåller oss rätten att ändra tider, priser, betalning, bokning eller rabattvillkor. Priserna för kommande säsonger är alltid preliminära och kan ändras.

Laponia Adventures Sweden AB
Box 147
962 24 Jokkmokk, Sweden
info@laponiaadventures.com

Telefon
Mirja 070-547 97 10
Christian 070-260 05 37

Besöksaddress
Skabrams industriområde
962 99 Jokkmokk

Rajdvägen 28
982 36 Gällivare

X