Bokningsvillkor för Laponia Adventures - Laponia Adventures

Bokningsvillkor

Här hittar du bokningsvillkor som gäller för bokningar gjorda med Laponia Adventures. Bokningsvillkoren skiljer sig något mellan flerdagsturer, dagsturer och utrustning.

Bokningsvillkor flerdagstur

En flerdagarstur sträcker sig över en natt eller mer. Det kan exempelvis vara en skidtur eller vandring i fjällen men även en upplevelsevecka i Jokkmokk.

Bokningsvillkor - flerdagarstur

För bokningar gjorda efter 2021-09-01

Detta dokument gäller för alla bokningar som görs direkt till företaget Laponia Adventures Sweden AB med organisationsnumret 16559098 – 2996. Laponia Adventures Sweden AB kommer hädanefter refereras till som vi, alternativt Laponia Adventures. Alla arrangemang som sträcker sig över mer än en dag kommer hädanefter att refereras till som turer. Med ankomst avses nedan den tidpunkt som gästen enligt arrangemanget ska träffa guiden/värden vid startplatsen för turen.

Speciella villkor under Corona-pandemin 2021-2022

Vi förväntar oss att du som gäst följer lagar och regler som gäller i Sverige samt råd, rekommendationerna från de svenska folkhälsomyndigheterna. Våra guider har rätt att neka dig som deltagare på våra turer om du uppvisar symptom som kan vara relaterade till Covid-19. Det är på ditt eget ansvar att se till att du har en giltig rese-, sjuk- och/eller avbokningsförsäkring utan några undantag för Covid-19.

1 Bokning och betalning

Vi kommer att gå igenom din bokning manuellt för att säkerställa att turen passar dig och att det fortfarande finns plats kvar. Vid bokning debiteras en bokningsavgift på 20% och resten betalas senast 30 dagar innan turen startar. Om vi inte har mottagit bokningsavgiften inom 7 dagar från bokningstillfället avbokas bokningen automatiskt. All betalning kan ske via kort eller banköverföring. När vi har mottagit din bokningsavgift skickar vi en bekräftelse så snart som möjligt.

2 Avbokningar

Vi återbetalar dig enligt följande villkor:

 • Avbokningar från att du får din bokningsbekräftelse till 31 dagar före ankomst debiteras 20% av den totala kostnaden för turen.
 • Avbokningar från 30 dagar till 15 dagar före ankomst debiteras 50% av den totala kostnaden för turen.
 • Avbokningar 14 dagar före ankomst eller senare debiteras 100% av den totala kostnaden för turen.

Alla avbokningar ska göras via e-post.

3 Ändra din bokning

Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig om du vill ändra din bokning men kan inte garantera att vi kommer att lyckas. Begäran om ändring måste ske via e-post.

4 Övrig information

Friluftsaktiviteter är beroende av aktuella väderförhållanden. Trots att vi genomför våra turer under årets mest fördelaktiga period, kan vi bli tvungna att anpassa rutten till väder, vatten- och snöförhållanden samt förutsättningarna för de lokala renskötarna. Vi ber dig därför att vara beredd på eventuella förändringar i programmet. Om vi ​​inte kan erbjuda en viss tur på grund av oförutsedda förutsättningar, kommer vi att erbjuda en liknande tur eller betala tillbaka det du erlagt till Laponia Adventures för turen. Därutöver har gästen inte rätt till någon ersättning i anledning av den inställda turen. Observera att ändringar kan komma att ske med kort varsel.

All information som tillhandahålls på webbplatsen är, enligt vår kännedom, korrekt vid tidpunkten för publicering. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar som är väsentliga för er upplevelse av er semester.

5 Dina skyldigheter som gäst/besökare
 • Att du noggrant kontrollerar din bokningsbekräftelse för att säkerställa att alla datum och produkter bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så snart som möjligt för att korrigera eventuella missförstånd.
 • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifter när du bokar.
 • Att du förser oss med korrekt information angående ålder, nationalitet, kontaktperson vid olycka, hälsotillstånd, allergier och storlek (om aktuellt) för alla deltagare vid bokningen.
 • Att du följ regler och instruktioner som gäller för användning av boende, transporter, aktiviteter etc. Du ansvarar för eventuella skador som ditt beteende orsakar.
Bokningsvillkor dagstur

En dagstur är normalt 3-5 timmar men kan också vara så lång som 12 timmar. En dagstur inkluderar aldrig något boende.

Bokningsvillkor - dagsturer

För bokningar gjorda efter 2021-09-01

Detta dokument gäller för alla bokningar som görs direkt till företaget Laponia Adventures Sweden AB med organisationsnumret 16559098 – 2996. Laponia Adventures Sweden AB kommer hädanefter refereras till som vi alternativt Laponia Adventures. Alla dagsturer kommer hädanefter att refereras till som aktiviteter. Med ankomst avses nedan den tidpunkt som gästen enligt arrangemanget ska träffa sin guide på startplatsen enligt programmet.

Speciella villkor under Corona-pandemin 2021-2022

Vi förväntar oss att du som gäst följer lagar och regler som gäller i Sverige samt råd, rekommendationerna från de svenska folkhälsomyndigheterna. Våra guider har rätt att neka dig som deltagare på våra aktiviteter om du uppvisar symptom som kan vara relaterade till Covid-19. Det är på ditt eget ansvar att se till att du har en giltig rese-, sjuk- och/eller avbokningsförsäkring utan några undantag för Covid-19.

1 Bokning och betalning

I samband med att du bokar din aktivitet betalar du 100% av priset för aktivitet. När bokningen är genomförs får du automatiskt en bekräftelse skickad till din mail. Betalningen kan ske via kort eller banköverföring.

2 Avbokningar

Vi återbetalar dig enligt följande villkor:

 • Avbokningar från att du får din bokningsbekräftelse till 8 dagar före aktiviteten startar debiteras 20% av den totala kostnaden för aktiviten.
 • Avbokningar senare än 7 dagar före aktiviteten startar debiteras 100% av den totala kostnaden för aktiviteten.

Alla avbokningar ska göras via e-post.

3 Ändra din bokning

Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig om du vill ändra din bokning men kan inte garantera att vi kommer att lyckas. Begäran om ändring måste ske via e-post.

4 Övrig information

Friluftsaktiviteter är beroende av aktuella väderförhållanden. Trots att vi genomför våra turer under årets mest fördelaktiga perioder, kan vi bli tvungna att anpassa rutten till väder, vatten- och snöförhållanden samt förutsättningarna för de lokala renskötarna. Vi ber dig därför att vara beredda på eventuella förändringar i programmet. Om vi ​​inte kan erbjuda en viss tur på grund av oförutsedda förutsättningar, kommer vi att erbjuda en liknande tur eller betala tillbaka det du erlagt Laponia Adventures för aktiviteten. Därutöver har gästen inte rätt till någon ersättning i anledning av den inställda aktiviteten. Observera att ändringar kan komma att ske med kort varsel.

All information som tillhandahålls på webbplatsen är, enligt vår kännedom, korrekt vid tidpunkten för publicering. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar som är väsentliga för er upplevelse av er semester.

5 Dina skyldigheter som gäst/besökare
 • Att du noggrant kontrollerar din bokningsbekräftelse för att säkerställa att alla datum, tider och produkter bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så snart som möjligt för att korrigera eventuella missförstånd.
 • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifter när du bokar.
 • Att du förser oss med korrekt information angående ålder, kön, nationalitet, kontaktperson vid olycka, hälsotillstånd, allergier och storlek (om aktuellt) för alla deltagare vid bokningen.
 • Att du följ regler och instruktioner som presenteras av din guide. Du ansvarar för eventuella skador som ditt eller ditt företags beteende orsakar.
Bokningsvillkor uthyrning och support

Utrustning kan hyras från en dag och upp till en vecka och mer. Support innebär framförallt organisering av transporter men även hjälp med planering av rutter mm.

Bokningsvillkor - uthyrning och support

För bokningar gjorda efter 2021-09-01

Detta dokument gäller för alla bokningar som görs direkt till företaget Laponia Adventures Sweden AB med organisationsnumret 16559098 – 2996. Laponia Adventures Sweden AB kommer hädanefter refereras till som vi. All uthyrning av utrustning kommer hädanefter att refereras till som utrustning. Alla transporter och annan form av support kommer hädanefter hänvisas till som support. Med ankomst avses nedan den tidpunkt som gästen hämtar upp utrustningen eller supporten startar.

Speciella villkor under Corona-pandemin 2021-2022

Vi förväntar oss att du som kund följer lagar och regler som gäller i Sverige samt råd, rekommendationerna från de svenska folkhälsomyndigheterna. Vår personal har rätt att neka dig som kund i vår butik eller uthyrningslokal om du uppvisar symptom som kan vara relaterade till Covid-19. Det är på ditt eget ansvar att se till att du har en giltig rese-, sjuk- och/eller avbokningsförsäkring utan några undantag för Covid-19.

1 Bokning och betalning

Vi kommer att gå igenom din bokning manuellt för att säkerställa att din utrustning finns tillgänglig. I samband med att du bokar din aktivitet betalar du 100% av priset för utrustningen eller supporten. All betalning kan ske via kort eller banköverföring.

2 Avbokningar

För övriga orsaker återbetalar vi dig enligt följande villkor:

 • Avbokningar från att du får din bokningsbekräftelse till 15 dagar före ankomst debiteras 20% av den totala kostnaden för utrustningen eller supporten.
 • Avbokningar från 14 dagar till 8 dagar före ankomst debiteras 50% av den totala kostnaden för utrustningen eller supporten.
 • Avbokningar 7 dagar före ankomst eller senare debiteras 100% av den totala kostnaden för utrustningen eller supporten.
3 Ändra din bokning

Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig om du vill ändra din bokning men kan inte garantera att vi kommer att lyckas. Begäran om ändring måste ske via e-post. Om utrustningen hämtas sent eller återlämnas tidigt har inte gästen rätt till någon återbetalning.

4 Övrig information

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller försena leverans av utrustning om väderförhållandena utgör en oförutsedd risk för våra chaufförer. All information som tillhandahålls på webbplatsen är, enligt vår kännedom, korrekt vid tidpunkten för publicering. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar som är väsentliga för er upplevelse av er semester.

5 Dina skyldigheter som gäst/besökare
 • Att du noggrant kontrollerar din bokningsbekräftelse för att säkerställa att alla datum, tider och produkter bokats enligt dina önskemål. Om inte, kontakta oss så snart som möjligt för att korrigera eventuella missförstånd.
 • Att du förser oss med rätt kontaktuppgifter när du bokar.
 • Att du förstår hur utrustningen du hyrt fungerar och att den är lämplig för din planerade aktivitet.
 • Att återlämna utrustningen i samma skick som när den hämtades ut. Är skadorna på utrustningen utöver normal förslitning när den återlämnas är kunden skyldig att betala en rimlig ersättning för skadan.
 • Att du använder nödsändare och satellittelefoner med försiktighet. Du kommer att faktureras eventuella kostnader för onödiga räddningsaktioner.

Har du några frågor om våra bokningsvillkor? Kontakta oss

Laponia Adventures Sweden AB
Box 147
SE-962 24 Jokkmokk, Sweden
info@laponiaadventures.com

Telefon
Vi ofta ute på jobb och har svårt att svara i telefon. Det bästa sättet att kontakta oss är att skicka ett mail till adressen ovan så svarar vi dig så snart vi kan. Använd helst bara dessa telefonnummer om dina frågor är brådskande.

Mirja 070-547 97 10
Christian 070-260 05 37

Besöksaddress
Sågvägen 8b
962 33 Jokkmokk

Vi har inga fasta öppettider men gör vårt bästa för att anpassa oss till din färdplan. Skicka ett mejl eller ring oss dagen innan du anländer så kommer vi överens om en tid att besöka vår butik.

X